Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Systemy teleinformatyczne

Systemy teleinformatyczne - miniatura

Współczesny świat oparty jest o różnego rodzaju technologie teleinformatyczne, dzisiaj organizacje nie mogą działać bez telekomunikacji i informatyki. Informatyzacja i cyfryzacja stały się jednym z priorytetów rozwoju nie tylko państwa, ale także całego współczesnego świata. Biznes powinien nie tylko nadążać za tą tendencją, ale wręcz wyprzedzać ją, w wielu momentach będąc liderami zmian. Obecnie najważniejsze jest efektywne i bezpieczne korzystanie z telekomunikacji i informatyki, aby nowe technologie wspomagały biznes, a nie przeszkadzały w skutecznym prowadzeniu działań biznesowych. Ważne jest, aby możliwości, jakie dają systemy telekomunikacyjne i informatyczne dostosować do potrzeb organizacji w tym zakresie.

Projektowanie systemów teleinformatycznych to przygotowanie wytycznych dla stworzenia takiego systemu teleinformatycznego w organizacji, aby spełniał jej zapotrzebowanie na korzystanie z sieci teleinformatycznej, jak i dopasowany był do możliwości organizacji w zakresie obsługi i ponoszonych kosztów związanych z jego implementacją. Odpowiednie zaprojektowanie systemu teleinformatycznego w każdej organizacji jest kluczem do jej sukcesu, zapewnia bowiem optymalne wsparcie systemów w bieżącej pracy danej organizacji. Projektowanie systemów teleinformatycznych to zarówno zaprojektowanie odpowiedniej sieci komputerowej, jak i telekomunikacyjnej, dobór odpowiedniego oprogramowania oraz przeszkolenie użytkowników z jego użytkowania, to także zapewnienie bezpieczeństwa posiadanych narzędzi teleinformatycznych.

W zakresie usługi Projektowanie systemów teleinformatycznych Business @ Witański Consulting Group oferuje:

  • projektowanie systemów teleinformatycznych w organizacji, w tym audyt posiadanych zasobów, badanie potrzeb w zakresie narzędzi teleinformatycznych, dopasowanie potrzeb do posiadanych zasobów i możliwości finansowych i kadrowych organizacji, przygotowanie pełnego rozwiązania bądź rekomendacji dla doboru optymalnych komponentów systemu
  • wsparcie merytoryczne w aspekcie tworzenia systemu komputerowego w organizacji, w tym audyt obecnie działającej sieci komputerowej oraz badanie potrzeb komputerowych w organizacji, stworzenie propozycji modelu systemu komputerowego zgodnie z wynikami analizy, wskazanie optymalnych rozwiązań rynkowych zaspokajających potrzeby organizacji, pomoc w pozyskaniu i wdrożeniu systemu komputerowego w organizacji, w tym wsparcie w procesie przygotowania zapytań ofertowych i/lub wsadu merytorycznego do przetargów
  • wsparcie merytoryczne w aspekcie tworzenia systemu telekomunikacyjnego w organizacji, w tym audyt obecnego systemu telekomunikacyjnego oraz badanie potrzeb telekomunikacyjnych w organizacji, stworzenie propozycji modelu systemu telekomunikacyjnego zgodnie z wynikami analizy, wskazanie optymalnych rozwiązań rynkowych zaspokajających potrzeby organizacji, pomoc w pozyskaniu i wdrożeniu systemu telekomunikacyjnego w organizacji, w tym wsparcie w procesie przygotowania zapytań ofertowych i/lub wsadu merytorycznego do przetargów
  • wsparcie merytoryczne w aspekcie wdrażania oprogramowania wspierającego procesy i projekty w organizacji, takiego jak systemu wspomagania zarządzania ERP, CRM, HR, w tym audyt potrzeb i możliwości organizacji (finansowych i kadrowych), określenie stopnia zmian w organizacji pod kątem wdrożenia nowego oprogramowania, dobór lub rekomendacja oprogramowania najbardziej optymalnego dla organizacji, pomoc w pozyskaniu i wdrożeniu oprogramowania w organizacji, w tym wsparcie w procesie przygotowania zapytań ofertowych i/lub wsadu merytorycznego do przetargów
  • przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji w systemie teleinformatycznym, obejmującego wszystkie elementy zarządzania systemami teleinformatycznymi, w tym gromadzenie i przetwarzanie informacji, kontrola dostępu do sieci komputerowej, a także dokumentację polityki bezpieczeństwa informacji i wdrożone procedury związane z bezpieczeństwem informacji
  • szkolenia z zakresu systemów teleinformatycznych, w tym szkolenia z zakresu wdrożenia i użytkowania wielu systemów informatycznych (systemy operacyjne, systemy bazodanowe, systemy zarządzania produkcją, finansowo-kadrowe, CRM, oprogramowanie biurowe), szkolenia z zakresu tworzenia i konfigurowania sieci komputerowej i poszczególnych jej elementów, szkolenia z zakresu tworzenia i konfigurowania sieci telekomunikacyjnej i poszczególnych jej elementów, szkolenia z zakresu zabezpieczenia informacji
  • zespół doświadczonych specjalistów związanych z wdrażaniem różnych rozwiązań – firmowych, typu Microsoft, Cisco, Oracle, IBM, Siemens, SAP, Impuls, jak i rozwiązań open source’owych