Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Budowanie wizerunku

Budowanie wizerunku - miniatura

Wizerunek, będąc obrazem instytucji czy konkretnej osoby w umysłach ludzi stykających się z nimi, od lat jest jednym z najważniejszych elementów marketingu, na który wszyscy zwracamy uwagę. Każdy z nas wyrabia sobie zdanie o wszystkim, co nas bezpośrednio otacza, każdy jest także oceniany przez jego otoczenie. Wytwarzanie pożądanego obrazu w otoczeniu, na które możemy oddziaływać, stało się jednym z ważniejszych działań biznesowych. Już nie wystarczy odnosić sukcesów biznesowych czy finansowych, dzisiaj trzeba je także „sprzedać”. Pozytywny wizerunek buduje się długo, traci się go bardzo szybko.

Budowanie wizerunku organizacji lub jej poszczególnych członków to bardzo długi i żmudny proces, na który składa się wiele drobnych działań obarczonych dużym ryzykiem niepowodzenia. Każdy zna narzędzia, które należy zastosować, każdy wie, jak z nich korzystać, ale jaki będzie efekt, zależy tylko od indywidualnych cech podmiotu, którego wizerunek budujemy. Jest to jak stąpanie po cienkiej linie, każdy drobny błąd może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Przed rozpoczęciem działań, doświadczeni eksperci Business @ Witański Consulting Group dokonują diagnozy potrzeb klienta w zakresie pożądanego wizerunku, dopasowują do nich odpowiednie narzędzia i systematycznie pracują nad jego ukształtowaniem. Eksperci Business @ Witański Consulting Group, poza przygotowaniem strategii kreacji czy promocji wizerunku organizacji, osoby bądź produktu, pomagają swoim klientom w ich wdrożeniu, monitorowaniu i ewentualnej modyfikacji działań w trakcie ich realizacji.

W zakresie budowania wizerunku Business @ Witański Consulting Group oferuje:

  • zespół wysokiej klasy specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w każdym aspekcie zarządzania marketingowego i budowania wizerunku, zarówno osób bądź organizacji, jak i produktów bądź marek, zdobywali doświadczenie w realizacji kreacji marki bądź wizerunku w różnych organizacjach
  • przygotowanie strategii kreacji marki bądź wizerunku, poprzedzone przeprowadzeniem analizy potrzeb w tym zakresie, zawierającej dobór narzędzi oraz plan realizacji strategii wraz z monitoringiem i ewaluacją
  • prowadzenie działań media relations dla organizacji non-profit oraz stowarzyszeń branżowych, w oparciu o posiadane doświadczenie oraz znajomość specyfiki działania tego typu organizacji, zarówno w zakresie współpracy z mediami tradycyjnymi, jak działania w mediach społecznościowych