Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Biuro Zarządzania Projektami

Biuro Zarządzania Projektami - miniatura

Wszystkie przedsiębiorstwa oraz administracja publiczna i organizacje pozarządowe, funkcjonujące na każdym rynku, realizują projekty. Nie zawsze swoje projekty tak nazywają, czasami z projektami identyfikują działalność bieżącą organizacji. W wielu przypadkach równolegle toczy się kilka, kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt projektów o różnym stopniu skomplikowania, jak i znaczeniu dla organizacji. Będąc w różnym stopniu zaawansowania, wykorzystują te same zasoby ludzkie czy materialne. Najważniejsze, aby prowadzone były skutecznie, czyli kończyły się sukcesem.

Biuro Zarządzania Projektami to jednostka organizacyjna, utworzona na stałe lub na czas określony, oferująca pakiet usług nastawionych na wspieranie zespołów projektowych, odpowiadających za określony portfel projektów. Wśród tych usług wymienia się m.in.: wspieranie projektów, konsultacje i opieka merytoryczna, tworzenie metod i standardów, narzędzia informatyczne, doradztwo w zarządzaniu zasobami potrzebnymi do realizacji projektów, przeprowadzanie ocen ryzyka w projekcie, obserwacja i rejestracja zmian wymagań projektu, ujednolicenie przeglądów projektu oraz pomoc w zamykaniu projektu.

W zakresie usługi Biuro Zarządzania Projektami Business @ Witański Consulting Group oferuje:

  • audyt organizacji pod kątem projektowości, określenie stopnia zgodności organizacji z wytycznymi zarządzania projektowego, wdrożenie organizacji projektowej, organizacja biura projektów, wsparcie zarządzania projektami, portfelem projektów oraz programem projektów, doradztwo indywidualne i grupowe w kontekście wdrażania zarządzania projektowego
  • przygotowanie lub analiza projektu pod kątem zgodności z wybranymi metodykami tradycyjnymi (PMI, PRINCE2, IPMA) oraz zwinnymi (APM, Scrum), audyt projektów, analiza efektywności projektowej
  • wsparcie merytoryczne i realizacyjne na wszystkich etapach projektowych, czyli prowadzenie dokumentacji projektowej, wdrożenie i nadzorowanie wykorzystania systemów informatycznych, zarządzanie interesariuszami i komunikacją wewnętrzną oraz zewnętrzną w projektach, zarządzanie ryzykiem i zmianą w projektach, przeprowadzenie zamknięcia projektu i lesson learned
  • szkolenia z zakresu zarządzania projektami, przygotowane pod ogólne zasady prowadzenia projektów oraz konkretne metodyki (m.in. zarządzanie projektami w organizacji, zarządzanie projektami w poszczególnych branżach, komunikacja w projekcie, zarządzanie sytuacją kryzysową w projekcie, zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie, metodyki prowadzenia projektu, lider w projekcie, wykorzystanie programów komputerowych do zarządzania projektem)