Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji - miniatura

Myślenie w długiej perspektywie czasowej stało się od kilku dziesięcioleci wyznacznikiem sukcesu każdej organizacji. Bez myślenia przyszłościowego nie byłoby innowacji i rozwoju, a tego ostatniego nie byłoby bez zarządzania strategicznego. Zarządzanie strategiczne, oparte na dobrze przygotowanej strategii, staje się powoli standardem nie tylko w dużych firmach, ale także w administracji publicznej czy organizacjach pozarządowych. Odpowiednia strategia bądź biznesplan staje się równie ważne dla osiągnięcia sukcesu, co dobrze prowadzona działalność bieżąca.

Polityka bezpieczeństwa informacji jest obecnie jedną z najważniejszych polityk długookresowych w każdym przedsiębiorstwie, jakie powinny być przygotowane dla każdej firmy. Jest ona jedną z najistotniejszych polityk, gdyż dotyka bezpośrednio zarówno najwyższe kierownictwo organizacji, jak i pracowników szeregowych. Polityka bezpieczeństwa informacji dotyka bezpośrednio specjalistów zajmujących się jej zapewnieniem, ale także każdego innego pracownika, którego obliguje do jej przestrzegania. Informacja jest bowiem w dzisiejszym otoczeniu biznesowym jedną z najlepiej strzeżonych tajemnic przedsiębiorstwa. Informacja jest podstawą przewagi konkurencyjnej każdej instytucji czy firmy. W polityce bezpieczeństwa informacji nie chodzi tylko o ochronę danych osobowych, ale o całokształt informacji, jakie posiada i przetwarza każda organizacja.

W zakresie usługi Polityka bezpieczeństwa informacji Business @ Witański Consulting Group oferuje:

  • zespół wysokiej klasy specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w każdym aspekcie zarządzania bezpieczeństwem informacji, technicznym, organizacyjnym, prawnym i osobowym, dzięki szerokiemu gronu ekspertów różnych dziedzin świadczymy także wsparcie dziedzinowe wykraczające poza zakres bezpieczeństwa informacji
  • przeprowadzenie audytu zarządzania bezpieczeństwem informacji, obejmującego wszystkie elementy zarządzania bezpieczeństwa informacji, w tym gromadzone i przetwarzane informacje, dokumentację polityki bezpieczeństwa informacji, wdrożone procedury związane z bezpieczeństwem informacji, nasze audyty oparte są o standardy audytów wewnętrznych i zewnętrznych
  • przygotowanie dokumentacji polityki bezpieczeństwa informacji, w tym przygotowanie dokumentu polityki bezpieczeństwa informacji, szczegółowych procedur oraz instrukcji związanych z bezpieczeństwem informacji, opracowanie planu wdrożenia zarządzania bezpieczeństwem informacji, opracowanie metod i technik monitorowania przestrzegania zasad polityki bezpieczeństwa informacji
  • przygotowanie do pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Danych Osobowych, w szczególności pomoc w przygotowaniu dokumentacji ABI, przygotowanie do kontaktów z GIODO, przygotowanie organizacji do pełnienia funkcji ADO
  • prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu polityki bezpieczeństwa informacji, np. szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji, szkolenia ABI z obowiązków wobec GIODO i organizacji, szkolenia w zakresie kształtowania polityki bezpieczeństwa informacji