Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Badania jakościowe

Badania jakościowe - miniatura

Poznanie otoczenia rynkowego dla każdej organizacji jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Każda z organizacji stara się analizować sygnały płynące z rynku, a także z jej wnętrza. Wystarczy powiedzieć, że codziennie organizacje analizują takie elementy, jak przepływy finansowe, aktualny stan realizowanych przedsięwzięć czy sygnały dochodzące z najbliższego otoczenia rynkowego. Czasami przedstawiciele firm nawet nie zdają sobie sprawy, iż dokonują takich analiz. Coraz częściej organizacje korzystają z większych i bardziej dogłębnych analiz, które zwykle uzupełnione są badaniami ilościowymi i jakościowymi.

Badania jakościowe są jedną z dwóch metod zdobywania informacji potrzebnych do wszelkiego typu analiz. W przeciwieństwie do badań ilościowych, opierają się o metody, które pozwalają lepiej zrozumieć zachodzące w otoczeniu zjawiska i tendencje. W badaniach jakościowych stosuje się techniki, które pozwalają wydobyć informacje (wiedzę, dane) od badanych osób. Są one uzupełnieniem badań ilościowych, pozwalają na interpretację wyników badań ilościowych, poszerzenie tych danych o dodatkowe informacje, których nie da się oddać w postaci ilościowej. Główną techniką badawczą w badaniach jakościowych jest wywiad, może mieć charakter wywiadu indywidualnego (z jedną osobą) bądź wywiadu grupowego (z odpowiednio dobraną grupą osób).

W zakresie usługi Badania jakościowe Business @ Witański Consulting Group oferuje:

  • przygotowanie i przeprowadzanie badań jakościowych wszystkimi technikami, między innymi takimi jak indywidualne wywiady pogłębione (IDI) oraz zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
  • zapewnienie technicznej organizacji badania jakościowego, rekrutacja uczestników poszczególnych badań jakościowych, odpowiadających próbie badawczej
  • przygotowanie planu badawczego, dobór odpowiednich technik badawczych do potrzeb badania, przygotowanie scenariuszy badawczych, konsultacja już posiadanych scenariuszy, konsultowanie przygotowanej metodyki badawczej
  • interpretacja wyników badań jakościowych, zarówno przeprowadzonych przez firmę, jak i z dostarczonego materiału (zapis dźwiękowy i/lub transkrypcja), przygotowywanie raportów badawczych
  • szkolenia z zakresu badań jakościowych, w tym moderowania wywiadów indywidualnych i grupowych, technik przygotowania scenariuszy oraz interpretacji wyników