Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Analiza techniczna

Analiza techniczna - miniatura

Poznanie otoczenia rynkowego dla każdej organizacji jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Każda z organizacji stara się analizować sygnały płynące z rynku, a także z jej wnętrza. Wystarczy powiedzieć, że codziennie organizacje analizują takie elementy, jak przepływy finansowe, aktualny stan realizowanych przedsięwzięć czy sygnały dochodzące z najbliższego otoczenia rynkowego. Czasami przedstawiciele firm nawet nie zdają sobie sprawy, iż dokonują takich analiz. Coraz częściej organizacje korzystają z większych i bardziej dogłębnych analiz, które zwykle uzupełnione są badaniami ilościowymi i jakościowymi.

Analiza techniczna to jeden z głównych elementów oceny wykonalności projektu bądź produktu. Pozwala ona na ocenę, czy dany produkt lub projekt jest możliwy do realizacji przy odpowiednich założeniach. Ocena pozwala także na wskazanie punktów problematycznych lub miejsc, w których założenia mogą albo nie sprawdzić się, albo w sposób inny do zamierzonego wpływać na produkt. Analiza techniczna dotyczy praktycznie każdego z możliwych obszarów działania, od przemysłu poczynając, a na projektach miękkich kończąc. Może ona dotyczyć pojedynczego, nieskomplikowanego produktu, jak i skomplikowanego projektu, który swoim zasięgiem zahacza o kilka dziedzin, które w połączeniu dają dopiero produkt końcowy.

W zakresie usługi Analiza techniczna Business @ Witański Consulting Group oferuje:

  • zespół wykwalifikowanych specjalistów reprezentujących wiele dziedzin technicznych i technologicznych, posiadających duże doświadczenie praktyczne w swoich branżach, legitymujących się często stopniami naukowymi
  • przygotowanie analiz pod kątem wykonalności projektów, w tym ocena wykonalności technicznej projektów i przedsięwzięć, analiza zastosowanych w projektach technologii, wskazania miejsc mogących być źródłem problemów podczas realizacji przedsięwzięć
  • przeprowadzenie wyceny projektów oraz produktów projektów technologicznych
  • analizy techniczne przede wszystkim w następujących dziedzinach: informatyka, telekomunikacja, energetyka tradycyjna i odnawialna, ochrona środowiska, elektryka i elektronika, kolejnictwo, biotechnologie