Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Analiza strategiczna

Analiza strategiczna - miniatura

Badania i analizy rynkowe dla organizacji (instytucji oraz jednostek samorządu terytorialnego, firm oraz organizacji pozarządowych, a także osób) pozwalają na pozyskanie informacji o aktualnym stanie i opiniach ich otoczenia, a także na sformułowanie prognoz. Dobrze dobrane badania i analizy minimalizują ryzyko podjęcia błędnych decyzji i zwiększają szanse na sukces w każdym obszarze podejmowanych aktywności.

Doświadczeni eksperci Business @ Witański Consulting Group prowadzą proces diagnozy potrzeb organizacji i osób w zakresie przydatnych im badań i analiz rynkowych lub wesprą ich w tych działaniach. Definiują oni problem badawczy, przygotowują harmonogram badań i narzędzia badawcze, dobierają próbę i wykonują badania, dokonują statystycznej analizy danych, przygotowują raporty z badań oraz rekomendacje wykorzystania ich wyników w zakresie zarządczym i wizerunkowym (sposób komunikacji wyników badań i analiz przez klienta do otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego). Dobór rekomendowanych działań zawsze dopasowany jest do indywidualnych potrzeb klienta.

W zakresie badań i analiz rynkowych Business @ Witański Consulting Group oferuje:

  • przygotowanie i przeprowadzenie badań ilościowych, czyli techniki wywiadu i ankiety: CAWI (Computer-Assisted Web Interview) – komputerowo wspomagany wywiad przy pomocy strony internetowej, CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) — komputerowo wspomagany wywiad osobisty, CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – komputerowo wspomagany wywiad telefoniczny, PAPI (Paper & Pen Personal Interview) – wywiad bezpośredni przy wykorzystaniu wypełnianych ręcznie kwestionariuszy, ankieta audytoryjna,
  • przygotowanie i przeprowadzanie badań jakościowych, czyli FGI (Focus Group Internview) – wywiad grupowy, IDI (Individual in-Depth Interview) – indywidualny wywiad pogłębiony, etnografia i obserwacje uczestniczące,
  • analizy i prognozy dla instytucji, firm oraz organizacji pozarządowych, a także osób w oparciu o dane wtórne, czyli analiza ogólnie dostępnych baz danych, danych statystycznych i innych (tzw. analiza desk research), w zakresach takich, jak np.: demografia, gospodarka, ekonomia, przedsiębiorczość, rynek pracy, edukacja, gospodarstwo domowe,
  • przygotowywanie i przeprowadzenie badań dla różnych obszarów działalności instytucji, firm oraz organizacji pozarządowych, a także osób, w tym:
  1. badania marketingowe i rynkowe, np.: konstrukcja i pomiar wskaźników marketingowych, badania opinii publicznej, badanie i pomiar satysfakcji klienta oraz jego lojalności czy zachowań, badanie nowego produktu, badanie cen oraz wrażliwości cenowej klientów, badanie jakości obsługi klienta, badanie świadomości i postrzegania marki, prognozowanie zjawisk rynkowych, monitoring konkurencji, analiza konkurencyjności rynku oraz możliwości wejścia na rynek, analiza asortymentu produktów/usług, kanałów dystrybucji, badania związane z kreacją marki, audyt powierzchni sprzedażowej – merchandising, POS, analizy lokalizacyjne (potencjał sprzedażowy) dla firm, badania mystery shopper – tajemniczy klient,
  2. badania komunikacji i public relations, np.: analiza mediów, audyty komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, badanie wizerunku i reputacji organizacji i osób, ekspertyzy społeczne dla jednostek kultury, jednostek samorządowych i NGO, analityka stron WWW, sklepów internetowych i aplikacji mobilnych pod względem skuteczności komunikacji i kreacji wizerunku,
  3. audyty przedwyborcze i badania wyborców, ilościowe pomiary ruchu, m.in.: liczba pasażerów, ruch drogowy samochodowy i pieszy, liczba gości,
  4. analizy przestrzenne - szacunki dla jednostek przestrzennych – województwa, powiaty, gminy,
  • strategie, plany i działania z zakresu komunikacji i promocji prowadzenia badań i analiz oraz ich wyników przez klienta do otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego np. mediów lokalnych i regionalnych, mieszkańców gminy, pracowników, klientów oraz kontrahentów instytucji, firmy oraz organizacji pozarządowej, wykorzystanie wyników w materiałach promocyjnych,
  • prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu badań i analiz, czyli m.in. szkolenia oraz instruktaże z zakresu wykorzystania wybranych technik i metod badań i analiz, szkolenia ankieterów.