Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Analiza billingów

Analiza billingów - miniatura

Współczesny świat oparty jest o różnego rodzaju technologie teleinformatyczne, dzisiaj organizacje nie mogą działać bez telekomunikacji i informatyki. Informatyzacja i cyfryzacja stały się jednym z priorytetów rozwoju nie tylko państwa, ale także całego współczesnego świata. Biznes powinien nie tylko nadążać za tą tendencją, ale wręcz wyprzedzać ją, w wielu momentach będąc liderami zmian. Obecnie najważniejsze jest efektywne i bezpieczne korzystanie z telekomunikacji i informatyki, aby nowe technologie wspomagały biznes, a nie przeszkadzały w skutecznym prowadzeniu działań biznesowych. Ważne jest, aby możliwości, jakie dają systemy telekomunikacyjne i informatyczne dostosować do potrzeb organizacji w tym zakresie.

Analiza billingów to analiza danych telekomunikacyjnych, jakie generują centrale telefoniczne i inne urządzenia telekomunikacyjne, służące do porozumiewania się przy pomocy rozwiązań telekomunikacyjnych. Analiza billingów najczęściej stosowana jest przez służby specjalne i inne organy śledcze uprawnione do dostępu do chronionych Prawem telekomunikacyjnym danych. Jednak nie tylko te instytucje mogą analizować billingi. Bardzo często analiza billingów dokonywana jest także przez inne podmioty, które chcą uzyskać ciekawe informacje na temat ruchu telefonicznego w swojej organizacji. Analiza billingów to także analiza systemów billingowych lub taryfikacyjnych pod kątem potrzeb danej organizacji, zarówno na etapie zamawiania takiego systemu, jak i na etapie korzystania z zaimplementowanego w organizacji systemu.

W zakresie usługi Analiza billingów Business @ Witański Consulting Group oferuje:

  • analizę danych telekomunikacyjnych na potrzeby uzyskania informacji dotyczących ruchu telekomunikacyjnego w organizacji, jak i na potrzeby służb specjalnych i śledczych w ramach wykonywania przez nie działań operacyjnych i przygotowawczych, w tym wsparcie w analizie materiału dowodowego pochodzącego z analizy danych telekomunikacyjnych
  • świadczenie usługi biegłego sądowego w zakresie telekomunikacji w zakresie analizy danych transmisyjnych (wszelkich danych informujących o szczegółach i przebiegu usługi telekomunikacyjnej) generowanych przez centrale telefoniczne, będących podstawą tworzenia billingów telefonicznych
  • przeprowadzenie audytu istniejącego systemu billingowego / taryfikacyjnego w organizacji oraz potrzeb danej organizacji w zakresie retencji danych (gromadzenia i przetwarzania danych transmisyjnych) generowanych przez systemy wewnętrzne, jak i pozyskiwanych od operatorów świadczących usługi telekomunikacyjne
  • wsparcie merytoryczne organizacji w procesie pozyskiwania oraz użytkowania systemu billingowego / taryfikacyjnego, w tym uczestniczenie w przygotowaniu zapytań ofertowych bądź specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla systemów taryfikacyjnych, nadzór nad wdrożeniem systemu i przystosowaniem organizacji do korzystania z tego systemu, wsparcie podczas bieżącego użytkowania systemu
  • mobile forensics, czyli odzyskiwanie istotnych danych z aparatów telefonicznych oraz central telefonicznych, w tym odtwarzanie konfiguracji z central telefonicznych, odzyskiwanie zawartości telefonów komórkowych, zarówno w celach dowodowych, jak i odzyskania kluczowych informacji z tych urządzeń, możliwość analizy danych pod kątem dowodowym
  • wsparcie merytoryczne w aspekcie tworzenia systemu telekomunikacyjnego w organizacji, w tym audyt obecnego systemu telekomunikacyjnego oraz badanie potrzeb telekomunikacyjnych w organizacji, stworzenie propozycji modelu systemu telekomunikacyjnego zgodnie z wynikami analizy, wskazanie optymalnych rozwiązań rynkowych zaspokajających potrzeby organizacji, pomoc w pozyskaniu i wdrożeniu systemu telekomunikacyjnego w organizacji, w tym wsparcie w procesie przygotowania zapytań ofertowych i/lub wsadu merytorycznego do przetargów