Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Zespół ekspercki

Zespół ekspercki - miniatura

Zespół ekspercki, współpracujący z Business @ Witański Consulting Group, tworzą następujące osoby:

tbednarkiewicz inż. Tomasz Bednarkiewicz - doświadczony manager najwyższego szczebla, inżynier elektronik, inicjator zmian i restrukturyzacji przedsiębiorstwa, kierownik projektów, swoją zawodową karierę związał z kolejnictwem

szczegóły

kjuszczyk Krzysztof Juszczyk - manager projektów (IPMA-C, PRINCE2, Scrum), informatyk, specjalista łączący żywioły IT, Produkcji i Biznesu, interdyscyplinarysta, trener aplikacji, wdrożeniowiec, członek stowarzyszeń IPMA Polska i Polish SQL Server User Group (PLSSUG)

szczegóły

rkukurba inż. Romana Kukurba - inżynier budownictwa, manager projektów (IPMA-B), posiada uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze oraz licencję zarządcy nieruchomości, szkoleniowiec i wykładowca z zakresu zarządzania projektami

szczegóły

mkulawik Mariusz Kulawik - manager projektów (PRINCE2, IPMA, Agile, ITIL, MoR, MCPS) z piętnastoletnim doświadczeniem międzynarodowym w multidyscyplinarnych programach i projektach, trener zarządzania projektami

szczegóły

amizerski inż. Adam Mizerski - audytor systemów teleinformatycznych, ekspert ds. bezpieczeństwa oraz zarządzający działem IT zgodnie z filozofią ITIL, prezes ISACA Katowice Chapter, członek ZG PTI, wiceprezes OG PTI, Rzeczoznawca PTI, autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa IT

szczegóły

gprzybylek Grzegorz Przybyłek - manager projektów, automatyk, specjalista ds. zapewnienia jakości w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, produkcji i komunikacji z klientem, audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością

szczegóły

wroszka dr Wojciech Roszka - wykładowca uniwersytecki, ekspert ds. badań ilościowych, naukowo zajmuje się metodami statystycznej integracji danych oraz implementacją nowoczesnych, nieklasycznych metod wielowymiarowych w badaniach rynku

szczegóły

stchorzewski dr inż. Seweryn Tchórzewski - kierownik projektów (IPMA-C, PRINCE2), wykładowca, konsultant, doradca zarządów firm w zakresie zarządzania projektami, trener i wdrożeniowiec, publicysta, interesuje się systemami informatycznymi wspierającymi proces zarządzania projektami

szczegóły

dujma Dariusz Ujma - doświadczony manager, specjalista w zarządzaniu jakością i doskonalenia procesów biznesowych przy wykorzystaniu narzędzi Lean Management i Six Sigma, certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt, doświadczenie zdobywał w kraju i zagranicą, doskonaląc procesy produkcyjne jako Black Belt. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doskonaleniu procesów biznesowych w takich działach, jak produkcja, usługi, finanse czy logistyka

mwitanski Mateusz Witański - ekonomista, praktyk zarządzania, kierownik projektów (IPMA-D, PRINCE2, AgilePM), konsultant w zakresie zarządzania strategicznego, biegły sądowy, ekspert CPPC, rzeczoznawca PTI, działacz stowarzyszeń branżowych, szkoleniowiec, handlowiec, publicysta

szczegóły

jzabowka Jarosław Żabówka - ekspert w zakresie ochrony danych osobowych, opracowuje dokumentację polityki bezpieczeństwa informacji oraz przetwarzania danych osobowych, zajmuje się usługami outsource'owymi ABI, prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

szczegóły