Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Zespół ekspercki

Zespół ekspercki - miniatura

Zespół ekspercki, współpracujący z Business @ Witański Consulting Group, tworzą następujące osoby:

tbednarkiewicz inż. Tomasz Bednarkiewicz - doświadczony manager najwyższego szczebla, inżynier elektronik, inicjator zmian i restrukturyzacji przedsiębiorstwa, kierownik projektów, swoją zawodową karierę związał z kolejnictwem

szczegóły

kjuszczyk Krzysztof Juszczyk - manager projektów (IPMA-C, PRINCE2, Scrum), informatyk, specjalista łączący żywioły IT, Produkcji i Biznesu, interdyscyplinarysta, trener aplikacji, wdrożeniowiec, członek stowarzyszeń IPMA Polska i Polish SQL Server User Group (PLSSUG)

szczegóły

rkukurba inż. Romana Kukurba - inżynier budownictwa, manager projektów (IPMA-B), posiada uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze oraz licencję zarządcy nieruchomości, szkoleniowiec i wykładowca z zakresu zarządzania projektami

szczegóły

mkulawik Mariusz Kulawik - manager projektów (PRINCE2, IPMA, Agile, ITIL, MoR, MCPS) z piętnastoletnim doświadczeniem międzynarodowym w multidyscyplinarnych programach i projektach, trener zarządzania projektami

szczegóły

amizerski inż. Adam Mizerski - audytor systemów teleinformatycznych, ekspert ds. bezpieczeństwa oraz zarządzający działem IT zgodnie z filozofią ITIL, prezes ISACA Katowice Chapter, członek ZG PTI, wiceprezes OG PTI, Rzeczoznawca PTI, autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa IT

szczegóły

mnowak Maciej Nowak - bankowiec i finansista, specjalista z zakresu finansowania przedsiębiorstw (analiza finansowa/kredytowa, strukturyzacja produktów kredytowych, planowanie finansowe, doradztwo i dobór rozwiązań), modelowania finansowego oraz oceny efektywności inwestycji

szczegóły

wroszka dr Wojciech Roszka - wykładowca uniwersytecki, ekspert ds. badań ilościowych, naukowo zajmuje się metodami statystycznej integracji danych oraz implementacją nowoczesnych, nieklasycznych metod wielowymiarowych w badaniach rynku

szczegóły

tslupik dr Tomasz Słupik - politolog, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, komentator polityczny, aktywny w mediach regionalnych i ogólnopolskich, publicysta, związany z różnymi projektami spod znaku Akademii Liderów

szczegóły

mszeliga Marcin Szeliga - światowej klasy specjalista baz danych, jeden z najbardziej uznanych konsultantów i trenerów Microsoft SQL w Europie Środkowo-Wschodniej, ekspert ds. Business Intelligence oraz Big Data, posiada doświadczenie nauczycielskie z zakresu informatyki

szczegóły

kslusarczyk płk Kazimierz Ślusarczyk - ekspert bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, wykładowca z zakresu informacji niejawnych, audytor systemów zarządzania bezpieczeństwa informacji, b. szef Delegatury ABW w Katowicach, ekspert Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych

szczegóły

stchorzewski dr inż. Seweryn Tchórzewski - kierownik projektów (IPMA-C, PRINCE2), wykładowca, konsultant, doradca zarządów firm w zakresie zarządzania projektami, trener i wdrożeniowiec, publicysta, interesuje się systemami informatycznymi wspierającymi proces zarządzania projektami

szczegóły

dwachowiak Dawid Wachowiak - dyrektor IT w firmie produkcyjnej, doświadczony kierownik projektów, głównie w branży teleinformatycznej, posiada wiedzę z zakresu analizy biznesowej, aktywnie działa w stowarzyszeniach branżowych (m.in. Microsoft .NET User Group), szkoleniowiec

szczegóły

mwitanski Mateusz Witański - ekonomista, praktyk zarządzania, kierownik projektów (IPMA-D, PRINCE2, AgilePM), konsultant w zakresie zarządzania strategicznego, biegły sądowy, ekspert CPPC, rzeczoznawca PTI, działacz stowarzyszeń branżowych, szkoleniowiec, handlowiec, publicysta

szczegóły

jzabowka Jarosław Żabówka - ekspert w zakresie ochrony danych osobowych, opracowuje dokumentację polityki bezpieczeństwa informacji oraz przetwarzania danych osobowych, zajmuje się usługami outsource'owymi ABI, prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

szczegóły