Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Klienci / projekty

Klienci / projekty - miniatura

Najważniejsze projekty Business @ Witański Consulting Group:

zarzadzanie-projektami

Zarządzanie projektami

Wdrożenie narzędzia informatycznego wspomagającego zarządzanie projektami w firmie budowlano-instalacyjnej wraz z organizacją Biura Zarządzania Projektami. W ramach projektu przeprowadzono audyt obecnych procesów zachodzących w firmie oraz przeszkolono personel średniego i wyższego kierownictwa z najistotniejszych aspektów zarządzania projektami.

zarzadzanie-strategiczne

Zarządzanie strategiczne

Inwentaryzacja i audyt procesów obiegu dokumentów przedsiębiorstwa wodociągowego wraz z propozycją ich optymalizacji pod kątem obiegu papierowego i informatycznego. W ramach projektu przeprowadzono audyt wszystkich procesów obiegu dokumentów we wszystkich działach i oddziałach przedsiębiorstwa oraz przygotowanie opisu optymalnych procesów w notacji BPMN.

telekomunikacja-informatyka

Telekomunikacja i informatyka

Rola eksperta podczas audytu stanu obecnego oraz przygotowania przetargu na system telefonii stacjonarnej wraz z usługami telefonii stacjonarnej w oparciu o przeprowadzoną analizę stanu AS IS systemu telekomunikacyjnego instytucji. W ramach analizy przygotowano różne koncepcje rozwiązania, wybrano wariant zintegrowanej komunikacji.

badania-analizy-rynkowe

Badania i analizy rynkowe

Realizacja badań ilościowych i jakościowych, a także analiza desk research ruchu turystycznego jednego z województw Polski. W ramach badania przeprowadzono badanie CAWI i CATI, mające na celu ocenę struktury i dynamiki ruchu turystycznego w województwie. Wyniki badań ilościowych poddano ocenie eksperckiej w ramach wywiadów IDI.

budowanie-wizerunku

Budowanie wizerunku

Prowadzenie obsługi medialnej stowarzyszenia. W ramach przygotowanych zostało dla stowarzyszenia 15 informacji prasowych, a także odpowiedź w związku z jedną sytuacją kryzysową. Informacje prasowe dotyczyły działań zarówno samego stowarzyszenia, jak i poszczególnych jego członków. Przygotowywane przez nas informacje były umieszczane przede wszystkim w mediach lokalnych oraz branżowych.Najważniejsi klienci Business @ Witański Consulting Group:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych KIC InnoEnergy Polska Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Urząd Miejski w Bytomiu Aquanet S.A.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Sąd Okręgowy w Katowicach Urząd Miasta Rybnik

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP Grupa TAURON Centrum Zakupów dla Sądownictwa Urząd Miasta Ruda Śląska Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich