Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Klienci / projekty

Klienci / projekty - miniatura

Najważniejsze projekty Business @ Witański Consulting Group:

zarzadzanie-projektami

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektem pomiaru ruchu drogowego pieszego na wejściach do Parku Śląskiego w ciągu roku, wykonywanego dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, przy współpracy z Biurem Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o. W ramach projektu zostało przygotowanych i przeprowadzonych 30 dni badawczych, zgodnie z potencjalnym ruchem, z założeniem różnej długości czasu badania oraz ilości wejść poddanych badaniu.

zarzadzanie-strategiczne

Zarządzanie strategiczne

Opracowanie dokumentu strategii funkcjonalnej dla jednego z miast górnośląskich. W zakres opracowania wchodziło przeprowadzenie badań będących podstawą przygotowywanej strategii oraz opracowanie samego dokumentu. W trakcie realizacji badań przeprowadzone zostało ankietowanie kwestionariuszowe, wywiady pogłębione, a także badanie fokusowe. Przeprowadzona została także analiza desk research.

telekomunikacja-informatyka

Telekomunikacja i informatyka

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej prawidłowego odbioru i korzystania z infrastruktury teleinformatycznej dostarczonej w ramach projektu. Ekspertyza dotyczyła przede wszystkim gwarancji oraz praw i obowiązków z tego wynikających. Na infrastrukturę składała się zarówno serwerownia, jak i urządzenia radiowe rozmieszczone na terenie jednego z największych miast Polski.

badania-analizy-rynkowe

Badania i analizy rynkowe

Realizacja badań jakościowych rezultatów projektu dla jednostki naukowej na próbie składającej się z przedstawicieli nauki i biznesu. Przeprowadzono 10 indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz badanie fokusowe. Tematem badań jakościowych były projekty naukowe nowych produktów, efektem potencjalne ścieżki ich komercjalizacji.

budowanie-wizerunku

Budowanie wizerunku

Prowadzenie obsługi medialnej stowarzyszenia. W ramach przygotowanych zostało dla stowarzyszenia 15 informacji prasowych, a także odpowiedź w związku z jedną sytuacją kryzysową. Informacje prasowe dotyczyły działań zarówno samego stowarzyszenia, jak i poszczególnych jego członków. Przygotowywane przez nas informacje były umieszczane przede wszystkim w mediach lokalnych oraz branżowych.Najważniejsi klienci Business @ Witański Consulting Group:

Sąd Okręgowy w Katowicach KIC InnoEnergy Poland Plus Województwo Wielkopolskie Urząd Miasta Rybnik Urząd Miejski w Bytomiu

KZK GOP Centrum Projektów Polska Cyfrowa Grupa TAURON Fundacja Centrum Innowacji FIRE Centrum Zakupów dla Sądownictwa

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Polska Akademia Nauk Unia Uzdrowisk Polskich Urząd Miasta Ruda Śląska Grupa ACISA