Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Klienci / projekty

Klienci / projekty - miniatura

Najważniejsze projekty Business @ Witański Consulting Group:

zarzadzanie-projektami

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektem pomiaru ruchu drogowego pieszego na wejściach do Parku Śląskiego w ciągu roku, wykonywanego dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, przy współpracy z Biurem Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o. W ramach projektu zostało przygotowanych i przeprowadzonych 30 dni badawczych, zgodnie z potencjalnym ruchem, z założeniem różnej długości czasu badania oraz ilości wejść poddanych badaniu.

zarzadzanie-strategiczne

Zarządzanie strategiczne

Opracowanie dokumentu strategii funkcjonalnej dla jednego z miast górnośląskich. W zakres opracowania wchodziło przeprowadzenie badań będących podstawą przygotowywanej strategii oraz opracowanie samego dokumentu. W trakcie realizacji badań przeprowadzone zostało ankietowanie kwestionariuszowe, wywiady pogłębione, a także badanie fokusowe. Przeprowadzona została także analiza desk research.

telekomunikacja-informatyka

Telekomunikacja i informatyka

Rola eksperta w zakresie telefonii stacjonarnej dla jednostki budżetowej obsługującej wymiar sprawiedliwości. W ramach projektu przeprowadzona została analiza aktualnego stanu systemów telekomunikacyjnych i usług telefonii stacjonarnej, przygotowanie i przeprowadzenie procesu zamówienia usług oraz wdrożenia nowych umów ramowych.

badania-analizy-rynkowe

Badania i analizy rynkowe

Realizacja badań ilościowych i jakościowych, a także analiza desk research marki gospodarczej jednostki administracji publicznej. W ramach realizacji projektu badawczego zrealizowano 10 wywiadów fokusowych z trzema grupami respondentów, a także wspomagane komputerowo badanie ankietowe na próbie 500 respondentów.

budowanie-wizerunku

Budowanie wizerunku

Prowadzenie obsługi medialnej stowarzyszenia. W ramach przygotowanych zostało dla stowarzyszenia 15 informacji prasowych, a także odpowiedź w związku z jedną sytuacją kryzysową. Informacje prasowe dotyczyły działań zarówno samego stowarzyszenia, jak i poszczególnych jego członków. Przygotowywane przez nas informacje były umieszczane przede wszystkim w mediach lokalnych oraz branżowych.Najważniejsi klienci Business @ Witański Consulting Group:

Lasy Państwowe KIC Innoenergy Poland Plus Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Urząd Miasta Rybnik Urząd Miejski w Bytomiu

Sąd Okręgowy w Katowicach Centrum Projektów Polska Cyfrowa Grupa TAURON Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP Polska Akademia Nauk Unia Uzdrowisk Polskich Urząd Miasta Ruda Śląska Fundacja Centrum Innowacji FIRE