Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Adam Mizerski

Adam Mizerski - miniatura
inż. Adam Mizerski

audytor systemów teleinformatycznych, ekspert ds. bezpieczeństwa oraz zarządzający działem IT zgodnie z filozofią ITIL, prezes ISACA Katowice Chapter, członek ZG PTI, wiceprezes OG PTI, Rzeczoznawca PTI, autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa IT

amizerski

Absolwent Informatyki na Politechnice Częstochowskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania IT w przedsiębiorstwie na SGH oraz Cisco Networking Academy na AGH. Doświadczony manager IT w sektorze publicznym, audytor systemów teleinformatycznych w sektorze finansowym. Biegły sądowy w zakresie informatyki, Rzeczoznawca PTI, działa w organizacjach branżowych (prezes ISACA Chapter Katowice, członek Zarządu Głównego PTI i wiceprezes OG PTI, członek SIIS). Posiada certyfikaty ITIL oraz PRINCE2.

Pracę zawodową rozpoczynał od administrowania sieciami LAN/WAN, opartymi na serwerach Windows, następnie w sądzie rejonowym w Katowicach odpowiadał za oddział informatyczny, m.in. stworzył i nadzorował strategię IT w jednostce, zarządzał infrastrukturą IT w oparciu o standardy ITIL i COBIT, zapewnienie bezpieczeństwa systemów IT (zapewnienie ciągłości pracy, utrata danych, bezpieczeństwo teleinformatyczne), przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla sprzętu i oprogramowania. Pełnił także rolę Głównego Administratora Bezpieczeństwa Systemów. Następnie dla instytucji finansowej prowadził audyty systemów teleinformatycznych w Departamencie Audytu Wewnętrznego.

Autor licznych artykułów z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, analizy ryzyka i praktycznych aspektów wykorzystania biblioteki ITIL. Prelegent licznych konferencji branżowych z zakresu bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa IT.