Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Media o nas

Media o nas - miniatura

Media o nas

21.10.2016r.
KRRiT o audycjach dla mniejszości ukraińskiej

(...) Monitorowano audycje premierowe wyemitowane w okresie między 23 maja a 6 czerwca 2016 r. skierowane do mniejszości ukraińskiej z uwzględnianiem potrzeb tej mniejszości (...)
rp.pl

18.09.2016r.
Studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji”

(...) Politechnika Śląska w Gliwicach, wspólnie z firmą Business @ Witański Consulting Group, włączyła do swojej oferty studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji”, przygotowujące do zarządzania zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem informacji. (...)
klubabi.odoradca.pl

19.04.2016r.
Studia z zarządzania projektami - co dalej?

(...) Najważniejszą jednak czynnością, jaką należy podjąć na swojej ścieżce kariery zawodowej, są praktyki oraz staże absolwenckie w firmach, które dzięki mentorom i wyszkolonej kadrze menadżerskiej pokażą nam, jak należy myśleć projektowo. Tutaj wartą zauważenia jest firma Business @ Witański Consulting Group, której sam dyrektor zarządzający daje szansę (...)
PM News

15.04.2016r.
Mikroprzedsiębiorca także może skorzystać z fachowej pomocy

(...) Coraz więcej firm doradczych świadczy także usługi zarządcze dla małych i średnich przedsiębiorstw. Firma Business @ Witański Consulting Group ma w swojej ofercie takie usługi zarządcze, jak prowadzenie projektów, tworzenie biznesplanów, analizy strategiczne czy biznesowe, politykę bezpieczeństwa informacji czy kreację marki turystycznej. Dla firmy pracują specjaliści o długoletnim stażu, nierzadko posiadający zacięcie naukowe w poszczególnych dziedzinach. (...)
manager24.pl

31.03.2016r.
IPMA Polska zaprasza na spotkanie dotyczące projektów innowacyjnych

(...) Eksperci reprezentujący różne podejścia do tematu innowacji – administracyjne, naukowe i biznesowe – postarają się rozstrzygnąć, czym naprawdę są innowacje i projekty innowacyjne. Moderatorem spotkania będzie dr inż. Seweryn Tchórzewski, pracownik naukowy Politechniki Śląskiej i ekspert zarządzania projektami Business @ Witański Consulting Group. (...)
mskip.pl

7.03.2016r.
Szkolenia dopasowane do potrzeb administracji publicznej

(...) Warsztatowe podejście do szkoleń, jakie proponuje Business @ Witański Consulting Group powinno przynieść duże korzyści uczestniczącym w nich urzędnikom" - powiedział doradca Prezydenta Miasta Ruda Śląska do spraw optymalizacji metod finansowania zadań publicznych (w tym Partnerstwo Publiczno-Prywatne) oraz Zastępca Burmistrza Miasta Radzionkowa w latach 2006-2011 Krzysztof Kula. (...)
wprost.pl

10.02.2016r.
Powierz realizację projektu unijnego specjaliście

(...) Objawia się to przede wszystkim tym, że bardzo często nasza działalność zarządcza skupia się na przygotowywaniu raportów dla instytucji finansującej oraz rozliczaniu wydatków zgodnie z zapisami we wniosku i umowie. Mamy bardzo ograniczone możliwości zarządzania projektem, jeżeli wychodzi to poza wcześniej ustalone ramy” – wyjaśnia Mateusz Witański, dyrektor zarządzający w Business @ Witański Consulting Group. (...)
wirtualnemedia.pl

28.01.2016r.
Efektywna realizacja projektów

(...) Zaproponowany program daje szansę na zapoznanie się z dobrymi praktykami w tym obszarze, przedstawianymi przez doświadczonych trenerów" - z opinią dr inż. Seweryna Tchórzewskiego o nowej inicjatywie Business @ Witański Consulting Group nie sposób się nie zgodzić. (...)
wprost.pl

5.11.2015r.
Urząd miasta badał skąd rybniczanie czerpią wiedzę o mieście. Są wyniki sondażu

(...) - Te 5 nośników informacji wyróżnia się zdecydowanie na tle innych – ocenia Mateusz Witański z firmy Buszman&Witański Consulting Group, która na zlecenie urzędu miasta przeprowadziła badanie. (...)
rybnik.com.pl

5.11.2015r.
Cel – skuteczna komunikacja

(...) Dr Maria Buszman-Witańska, ekspert w zakresie komunikacji z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, tak podsumowuje wyniki badania: „Dla każdej instytucji, także dla Urzędu Miasta Rybnika, kluczowy jest dialog z mieszkańcami, a przede wszystkim jego skuteczność. (...)
rybnicki.com

4.11.2015r.
Do urzędu nie zadzwonią

Telewizja TVT

6.10.2015r.
Badania ankietowe o rybnickich mediach zakończone

(...) Badania na zlecenie Urzędu Miasta w Rybniku wykonuje firma Buszman & Witański Consulting Group. Aby zadbać o rzetelność i zapewnić wysoką jakość wykonywanych badań, ankieterzy byli kontrolowani na trzech poziomach: przez dr. Seweryna Tchórzewskiego koordynującego proces zbierania danych, przez Mateusza Witańskiego – jako bezpośredniego zlecającego przeprowadzenie procesu ankietowania mieszkańców, a także przez pracowników Urzędu Miasta Rybnika. (...)
rybniklubieto.pl

25.09.2015r.
Trzy miliony osób rocznie

(...) To wynik pomiarów, które trwały od połowy czerwca ubiegłego roku do końca maja. – Dzięki nim będziemy mogli lepiej przygotować naszą ofertę. (...)
Gazeta Parkowa

23.09.2015r.
Pytają mieszkańców

(...) Badania na zlecenie Urzędu Miasta w Rybniku wykonuje firma Buszman & Witański Consulting Group. (...)
Tygodnik Regionalny Nowiny

17.09.2015r.
Magistrat chce wiedzieć skąd mieszkańcy czerpią informacje o mieście. Dlatego zlecił badanie ankietowe rybniczan

(...) - Chcemy przebadać osoby w różnych przedziałach wieku, ze wszystkich dzielnic Rybnika – podkreśla Mateusz Witański, właściciel firmy Buszman & Witański Consulting Group. (...)
rybnik.com.pl

11.06.2015r.
Grzegorz Nawacki, ks. Kazimierz Kloch i Agnieszka Odorowicz nagrodzeni

(...) Nagrodę Publiczności zdobyła dr Maria Buszman-Witańska, partner zarządzająca Buszman & Witański Consulting Group. (...)
press.pl

14.04.2015r.
Kongres Kobiet 2015: panie z całego woj. śląskiego przyjadą do WSB

(...) Wśród wydarzeń towarzyszących Kongresu znajdzie się m.in. kobiecy networking biznesowy, konsultacje ekspertów z Buszman & Witański Consulting Group oraz Kobiecy Ogród Rozmaitości (...)
naszemiasto.pl