Każdego dnia wspieramy klientów w osiąganiu sukcesu

Współpracujemy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego

Wszystkie aktualności
Współpracujemy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego - miniatura

W dniu 12.06.2017r. Business @ Witański Consulting Group nawiązało współpracę z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie.

Współpraca dotyczy przeprowadzenia przez Business @ Witański Consulting Group kontroli realizacji oraz utrzymania trwałości projektów realizowanych w ramach działań 8.1. oraz 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w zakresie rozwiązań informatycznych. W pierwszym okresie podpisana umowa obejmuje przeprowadzenie 30 kontroli.